środa, 12 czerwca, 2024

V sesja Rady Gminy Stawiguda. 2019-01-17

V sesja Rady Gminy Stawiguda, która odbyła się dnia 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie...

IV sesja Rady Gminy Stawiguda 2018-12-27

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję IV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

III sesja Rady Gminy Stawiguda 2018-12-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję III sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie...

II sesja Rady Gminy Stawiguda 29-11-2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję II sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad: Otwarcie...

I sesja Rady Gminy Stawiguda 2018-11-20

I sesja Rady Gminy Stawiguda https://www.youtube.com/watch?v=0zRABaTtNQQ&t=5s