środa, 12 czerwca, 2024

V sesja Rady Gminy Purda 2019-01-24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.  Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.  2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach...

IV sesja Rady Gminy Purda. 2019-01-14.

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie.  Porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.  Zakończenie obrad.  Przewodnicząca Rady Gminy...

III sesja Rady Gminy Purda. 2018-12-28

III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda, 28 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 11:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.  Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian)  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2018-2033.  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Purda na 2018...

II Sesja Rady Gminy Purda 13-12-2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku...

I sesja Rady Gminy w Purdzie. 2018-11-23

W piątek, 23 listopada 2018 r., odbyła się I sesja Rady Gminy w Purdzie kadencji 2018-2023. Sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy prowadziła radna senior Genowefa Brach. Podczas obrad przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Iwona Zawadzka wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi Gminy, zaświadczenia o wyborze na 5-letnią kadencję. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali Przewodniczącego...