środa, 12 czerwca, 2024

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. 2018-12-28

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 (piątek) odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku (parter). Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o pracy Burmistrza Olsztynka między sesjami. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2018 rok, b) wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

III sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. 2018-12-11

Zawiadamiamy, że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 (wtorek) odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja o pracy Burmistrza Olsztynka między sesjami. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2018 rok, b) wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018-2027, c) określenia wysokości stawek podatku od...

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. 2018-11-28

Zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 16 00 (środa) odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Olsztynek na 2018 rok. 3. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej / - / Andrzej Wojda Transmisja LIVE

I Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku

22 listopada 2018 r. w sali posiedzeń odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Olsztynku, rozpoczynająca nową kadencję 2018-2023. Sesję otworzyła Radna Seniorka wśród obecnych Radnych Alicja Woźnicka. Podczas sesji radni Rady Miejskiej i Burmistrz otrzymali od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Adama Szczepańskiego zaświadczenia o wyborze. Głównym punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez Radnych: Michała Grzeszczaka, Romana Lewandowskiego, Roberta...

Młodzieżowa Rada w Olsztynku wybrała nowe władze

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowo wybranych. Do Rady dołączyli Alicja Orent i Arkadiusz Flisikowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz Joanna Brodzińska, Michalina Nyga, Wiktoria Przybułowska i Paulina Wylamowska z Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. Po ślubowaniu Urszula Wieczorek, dotychczasowa sekretarz przedstawiła informację z działalności Rady. Następnie Bogusław Kowalewski,...