środa, 12 czerwca, 2024

IV sesja Rady Miasta Olsztyna. 2019-01-23

23 stycznia 2019 roku (środa) IV sesja Rady Miasta Olsztyna Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna (nr rob. 36/19) 3. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok, (nr rob. 37/19) 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna do wykonywania czynności związanych z...

III sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-12-14

14 grudnia 2018 roku (piątek) III sesja Rady Miasta Olsztyna Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o podmiotach na terenie Olsztyna, w których skazani mogą wykonywać prace społeczne w roku 2019 3. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok, (nr rob. 5/18) 4. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta...

I sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-11-30

Uprzejmie informuję, iż w oparciu o postanowienie z dnia 9 listopada 2018 roku Komisarza Wyborczego w Olsztynie, Pana Mariusza Stachowiaka, zwołuje się I sesję Rady Miasta Olsztyna kadencji 2018-2023: I część – na dzień 22 listopada br., na godz. 11:00, w sali sesyjnej (215) Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miasta Olsztyna. 2....

II sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-12-05

Znak sprawy: BRM.0002.VIII.2.2018 Olsztyn, 27 listopada 2018 r. Nr dokumentu: Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień: 5 grudnia 2018 roku (środa) II sesję Rady Miasta Olsztyna Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania stałych komisji VIII kadencji...