środa, 12 czerwca, 2024

III sesja Rady Gminy Kolno 2018-12-28

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym została zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 III Sesja Rady Gminy Kolno Z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania. 3) Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między...

II Sesja Rady Gminy Kolno 2018-11-30

W dniu 30.11.2018 r. pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wszystkim zebranym na obradach II Sesji Rady Gminy Kolno wręczyły białe wstążki symbolizujące wsparcie międzynarodowej Kampanii mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Podczas II sesji podjęto następujące uchwały: Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu...

I sesja Rady Gminy Kolno 2018-11-23

Dziś, 23.11.2018 r., odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Kolno, podczas której nastąpiło ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Kolno Pana Piotra Szulca oraz Radnych Gminy Kolno. Zgodnie z porządkiem posiedzenia sesja została otwarta przez Radnego Seniora I Sesji Rady Gminy Kolno Pana Edwarda Skocznia, a zaświadczenia o wyborze zostały wręczone przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie Panią...