środa, 12 czerwca, 2024

IV sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2019-01-31

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie i dyskusja nad projektem porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z I i III sesji. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 5. Informacja Przewodniczących komisji o rozstrzygnięciach i stanowiskach komisji. 6. Podjęcie uchwały...

III sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2019-01-15

III sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2019-01-15 Transmisja dostępna TUTAJ

II sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2018-12-27

II sesja Rady Gminy Gietrzwałd. 2018-12-27 Transmisja dostępna TUTAJ  

I sesja Rady Gminy Gietrzwałd

Swoje pierwsze posiedzenie rozpoczęła nowa Rada Gminy Gietrzwałd. Do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie przybyli nowo wybrani radni, Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd i zaproszeni goście. Pierwsza sesja ma szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie zostają powołane władze Rady Gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatów Radni oraz Wójt złożyli uroczyste ślubowania. Na przewodniczącego Rady Gminy Gietrzwałd wybrano jednomyślnie Pana...