środa, 12 czerwca, 2024

IV sesja Rady Gminy Dywity. 2019-01-16

Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych, czy przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy - to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmowali się radni na sesji w środę 16 stycznia o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity. Porządek obrad: 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji. 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady...

III sesja Rady Gminy Dywity 2018-12-20

Uchwalenie budżetu Gminy Dywity na 2019 rok, wyznaczenie dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin, czy zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – to tylko niektóre sprawy, jakimi zajmowali się radni podczas III sesji Rady Gminy Dywity, która odbyła się w czwartek 20 grudnia o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej UG...

II sesja Rady Gminy Dywity 28-11-2018

II sesja Rady Gminy Dywity - VIII kadencja 2018 - 2023, 28-11-2018 Porządek obrad: 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji. 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Dywity. 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 4. Uchwała w sprawie wyboru Vice-Przewodniczącego Rady Gminy Dywity. 5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dywity. 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy...

I sesja Rady Gminy w Dywitach 20-11-2018

We wtorek 20 listopada odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy Dywity VIII kadencji 2018-2023. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącą Rady Gminy Dywity, którą została Agnieszka Sakowska-Hrywniak! W głosowaniu tajnym otrzymała ona 14 głosów "za" i jeden głos "przeciw". Ślubowanie złożył również nowy wójt Gminy Dywity, Daniel Zadworny. Gratulacje i życzenia złożyli mu...

Ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy Dywity

Dokładnie 49 razy spotkała się na posiedzeniach Rada Gminy Dywity VII kadencji w latach 2014-2018! W środę 14 listopada radni kadencji 2014-2018 spotkali się po raz ostatni. Były podziękowania, życzenia, chwile wzruszenia, niektórym pociekła łezka, a na koniec był pyszny tort. Radni podziękowali władzom gminy, w tym odchodzącemu wójtowi Jackowi Szydło, za dobrą, merytoryczną współpracę. Wójt również podziękował radnym za...