Tak będzie wyglądać ośrodek nad Limajnem. Jeżeli Kowalski wygra.

8

„Tak będzie wyglądać ośrodek nad Naszym Limajnem, o którego grunt konsekwentnie zabiegaliśmy.Tylko zdecydowane działania poprzedzone wizją i doświadczeniem gwarantują realizację tego projektu po 7 kwietnia.”

źródło: KWW Jarosława Kowalskiego.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobre Miasto!
Kończąca się kadencja 2018/2024 była czasem pandemii, wojny Rosji z Ukrainą oraz skomplikowanych relacji z większością Rady Miejskiej, ale także czasem dobrym dla naszej Gminy: między Kosyniem i Smolajnami zmodernizowana została DK 51, a obok niej powstała od lat oczekiwana kładka rowerowo-piesza, przebudowano od wielu lat zapowiadane skrzyżowanie w rejonie ulic Cmentarnej, Grunwaldzkiej, Garnizonowej i Jeziorańskiej, przywrócono zmodernizowane połączenie kolejowe naszego miasta z Olsztynem i Braniewem.

Rozpoczęte zostały jakże ważne prace nad oczekiwaną i niezbędną obwodnicą naszego miasta, o której w minionym czasie tylko dyskutowano… Żeby wykazać naszą determinację dla jej zbudowania, zabezpieczyliśmy w wieloletniej prognozie finansowej 1,5 mln zł na rozpoczęcie jej planowania i projektowania! Rozpoczął się również niezwykle konieczny remont ulicy Olsztyńskiej i Grunwaldzkiej. Liczymy też na szybkie rozpoczęcie robót przy budowie zbiornika retencyjnego o walorach rekreacyjnych wpisanego do rządowego programu „Stop suszy”.

W czasie minionej kadencji przywróciliśmy pamięć o historii naszego miasta i Ojczyzny. Dzięki Państwa wsparciu na placu przed basztą uświetniliśmy jelonkiem z brązu herb naszego miasta, a za nim, na murze, zawisła tablica z wyrytym fragmentem aktu nadania naszemu grodowi praw miejskich. Na odbudowę pobliskiej zburzonej przed laty drugiej baszty pozyskaliśmy 1,5 mln zł. Liczymy, że prace rozpoczniemy jeszcze wiosną tego roku.

W minionym pięcioleciu dynamicznie rozwijała się nasza dobromiejska gospodarka. W jej trzech strefach powstało ponad 30 tys. m2 hal. Na budowę niezbędnej infrastruktury w nowo powstałej trzeciej strefie pozyskaliśmy 43 mln zł! Dzięki temu zmodernizujemy też oczyszczalnię ścieków w Kosyniu za ok. 15mln zł oraz zbudujemy sieć kanalizacyjną w obrębie Kłódki, Barcikowa i Starego Dworu.

W miarę naszych możliwości finansowych dbamy o stan gminnych dróg. Zbudowaliśmy od lat nieprzejezdną drogę z Orzechowa do Jesionowa i równie oczekiwane drogi: w centrum Bzowca oraz na terenie miasta ulice Kajki, Lotników i Gałczyńskiego. Częściowo zbudowaliśmy również ulicę Górną. Przeprowadziliśmy modernizację zdegradowanego mostu na ulicy Kościuszki. Urządziliśmy zaniedbane dotąd parkingi przy ulicach: Łużyckiej, Fabrycznej i Grudziądzkiej. Wspólnie z Sejmikiem Wojewódzkim zbudowaliśmy wyczekiwaną od lat ścieżkę rowerowo-pieszą z Dobrego Miasta do Nowej Wsi Małej, współfinansowaliśmy ze Starostwem Powiatowym wyczekiwaną modernizację drogi z Knopina do Swobodna oraz przebudowę niebezpiecznego wiaduktu kolejowego k. Knopina. W ostatnim czasie wyłoniliśmy wykonawców budowy kolejnych dróg gminnych za blisko 6 mln zł: drogę z Łęgna do Praslit, w Bzowcu do przystanku PKP oraz łącznika II strefy gospodarczej z ulicą Jeziorańską. Zaniedbanej i nieprzemyślanej infrastrukturze rekreacyjnej i turystycznej nadajemy logiczny i rzeczywisty charakter.

Połączyliśmy wyjątkowo atrakcyjną ścieżką rowerowo-pieszą Knopin ze Swobodną, zmodernizowaliśmy trakt spacerowy ze Swobodnej do plaży nad Limajnem, gdzie naprawiliśmy od lat zrujnowane parkingi. Już pracujemy nad ścieżką do Głotowa. Dokonaliśmy od lat „niemożliwej” zamiany działek z Lasami Państwowymi! Skutkiem tego porozumienia będzie, od lat upragnione, przejęcie na własność gminy ośrodka i gruntu nad j. Limajno. Zaprojektujemy i zbudujemy tam najpiękniejszy na Warmii i Mazurach Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowy! Udrożniliśmy szlak kajakowy łączący Limajno z przystanią kajakową u stóp kolegiaty.

W Smolajnach w okolicach pałacu biskupów warmińskich zbudowaliśmy stanicę kajakową z możliwością parkowania zmotoryzowanych turystów. Naszą wizytówką jest zbudowany od podstaw za ponad 12 mln zł stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z najlepszą i najnowocześniejszą bieżnią lekkoatletyczną na Warmii i Mazurach. W jego pobliżu już projektujemy budowę schroniska młodzieżowego z infrastrukturą konieczną do powstania profesjonalnego kompleksu treningowego! Połączyliśmy kładką spacerową ulicę Jana Pawła II z „Ciechocinkiem” i urządziliśmy tam nowy plac zabaw dla Naszych Pociech, których rokrocznie katastrofalnie mało przychodzi na świat! Dlatego w porozumieniu z mieszkańcami rozpoczęliśmy prace nad budową żłobko-przedszkola na ulicy Grudziądzkiej za pozyskaną ponad 6 milionową dotację. Może nie dzieciaczki czekające na miejsca, a miejsca na nie, odwrócą ten dramatyczny trend…

Przed nami wielkie wodociągowe inwestycje, na które pozyskaliśmy blisko 10 mln zł: połączymy – w końcu – Głotowo z naszą gminną siecią, zbudujemy ujęcie wody w Jesionowie, studnie przy stacjach uzdatniania wody w Smolajnach i Wichrowie oraz zbiorniki retencyjne w Praslitach, Barcikowie i Jesionowie. Za pozyskane 5 mln zł zbudujemy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych! W ten sposób uporządkujemy gospodarkę odpadami i zakończymy żenujący spektakl z nim związany! Zmodernizujemy budynek ratusza za otrzymane ponad 4 mln zł.

Troszczymy się również o Państwa bezpieczeństwo, wspieramy działalność Policji i Ochotników Strażaków. W ratuszu rozwinęliśmy zakres usług elektronicznych. Doposażylismy szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zbudowaliśmy chodniki (Cerkiewnik, Głotowo), schody (Głotowo), wiaty przystankowe (Stary Dwór, Podleśna) oraz stworzyliśmy miejsca integracji i wypoczynku (Cerkiewnik, Łęgno, Podleśna, Międzylesie). Otworzyliśmy i udostępniliśmy Wam Wasze świetlice na koszt CKB, wedle Waszej woli i potrzeb! Wspieramy Was oraz Wasze cenne inicjatywy. W żadnej mierze nie ingerujemy w Wasze życie społeczne! Wspieramy i będziemy wspierać Was Drogie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich! Przeprowadziliśmy remont dachu w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej oraz drastycznie! zmieniliśmy funkcjonowanie ośrodka dla dobra jego uczestników.

Zawsze były nam bliskie sprawy najsłabszych, w tym wyjątkowo! osób z niepełnosprawnościami. Będziemy nadal otwarci na ich potrzeby. Stale polepszaliśmy warunki życia Naszych Seniorów. Przystąpiliśmy do programu budowy mieszkań na wynajem z możliwością wykupu, które powstaną przy DK 51 między Dobrym Miastem a Kosyniem.

Moi drodzy, dziękuję Wam za pięć lat owocnej i pouczającej współpracy, dzięki której tak wiele osiągnęliśmy. Z rozwagą i poczuciem odpowiedzialności przygotowaliśmy plan dalszego rozwoju naszej Wspólnoty w najważniejszych obszarach naszego życia na najbliższe 5 lat. Jego wartość to 88 mln zł! Ów plan nie jest tylko pomysłem, w żadnym wypadku kiełbasą wyborczą z ogniska!


Jest on już częściowo zrealizowany, realizowany i będzie kontynuowany, jeżeli 7 kwietnia zagłosujecie Państwo na kandydatów do Rady Miejskiej z KWW Jarosława Kowalskiego i pozwolicie nam zrealizować te piękne i ambitne plany rozwoju naszej Małej Ojczyzny jako Burmistrzowi Dobrego Miasta!

źródło: KWW Jarosława Kowalskiego

8 KOMENTARZE

  1. Uważam, że Pan burmistrz jest często zbyt mocno i nieadekwatnie krytykowany i do tego z brakiem szacunku, nie zapominajmy, że jest to także mieszkaniec naszego miasta jeżeli nie będziemy się wzajemnie szanować to kto nas uszanuje. Mam nadzieję, że doświadczenie zdobyte w pierwszej kadencji i wyciągnięcie wniosków z popełnianych błędów zaowocuje bardziej skuteczną realizacją rozpoczętych przedsięwzięć i dlatego zagłosuję na „kowala”, historia oceni czy to będzie błąd czy nie.

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj