Ile będziemy płacić za śmieci? XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

2

Informuję, że XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się  28 października2021 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbędą się  w dniach: 

– Komisja Oświaty – 25.10.2021 r., tj. poniedziałek, o godz. 10.00 w CKB;

– Komisja Budżetu oraz Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich –  26.10.2021 r., tj.  wtorek, o godz. 12.00 w CKB.                                  

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Ryszard Łańko

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 października 2021 r.:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej.
 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto za lata 2019 – 2020. – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/220/2021 Rady Miejskiej              w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej. – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2030 roku”. – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre Miasto. – druk nr 6
 11. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

2 KOMENTARZE

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj