Urzędy Skarbowe na Warmii i Mazurach. Jak rozliczyć się w nich sprawnie i szybko?

0

W województwie warmińsko-mazurskim możesz rozliczyć się w jedynym z 14 urzędów zwykłych: w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie oraz Olsztynie. Pełna lista urzędów wraz z godzinami otwarcia oraz numerami telefonów dostępna jest pod adresem: https://urzadskarbowy.eu/spis-urzedow/warminsko-mazurskie/

Ponadto w Olsztynie znajduje się jeszcze jeden urząd, który zarezerwowany jest dla dużych przedsiębiorstw, czyli Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn. Mieści się na ulicy Lubeskiej 37 i ma on status urzędu specjalistycznego Rozliczają się w nim podmioty wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. W całym kraju znajduje się dwadzieścia tego typu jednostek.

Czego możesz wymagać od urzędu?

Pamiętaj, że w razie niezadowolenia podczas załatwiania spraw urzędzie możesz powołać się na podstawowe prawa klienta, do których zalicza się:

– Prawo do godnego traktowania – klient traktowany powinien być w oparciu o zasadę poszanowania godności osobistej w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem.

Prawo do uzyskiwania informacji – urzędnik powinien poinformować Cię o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków.

Prawo udziału w postępowaniu – możesz wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Tylko wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną możesz zostać pozbawiony tego prawa.

Prawo do inicjatywy – masz prawo do podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej w tym do przedstawiania z własnej inicjatywy dowodów w sprawie urzędowej.

Prawo do składania skarg, wniosków, petycji.

 

Jak kontaktować się z urzędem skarbowym?

Podatnicy mają do wyboru trzy sposoby komunikacji z urzędem skarbowym. Za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub bezpośrednio udając się do placówki. Planując wizytę w Urzędzie Skarbowym, warto sprawdzić dni i godziny jego pracy. Informacje te znajdziesz na stronie: https://urzadskarbowy.eu/spis-urzedow/

Pamiętaj, że co raz więcej spraw w urzędach można załatwić online. Ten sposób komunikacji jest rekomendowany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Oznacza to przede wszystkim wygodę, oszczędność czasu oraz dostęp do pomocy ze strony urzędu.

Sprawnie rozliczyć się z podatku możemy np. dzięki programowi E-pit https://urzadskarbowy.eu/twoj-e-pit/ którego prostotę i funkcjonalność doceniło kilka milionów podatników. Oferuje on komplet deklaracji podatkowych, w tym najpopularniejsze PIT 37, PIT 36, PIT 28, wbudowany kalkulator oraz opcję złożenia korekty deklaracji. Program E pit to sposób na szybsze otrzymanie zwrotu podatku. Polecamy go szczególnie tym, którzy chcą otrzymać go w krótkim czasie. Przy rozliczaniu się online otrzymamy najpóźniej po 45 dniach roboczych. W przypadku deklaracji papierowych urząd ma na tą samą czynność do 60 dni.

 

 

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj