VII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. 2019-09-27

0

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Powiatu Olsztyńskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Realizacja budżetu Powiatu

a)      informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku,

b)      zmiany w budżecie Powiatu na rok 2019.

 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
 2. Zatwierdzenie aktualizacji Programu Naprawczego dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
 3. Powołanie Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
 4. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
 5. Przyjęcie Raportu z wykonania w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2020 roku.
 6. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego.
 7. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie.
 8. Ustalenie opłat za usługi przewozowe wykonywane powiatowym transportem zbiorowym.
 9. Rozpatrzenie petycji.
 10. Rozpatrzenie skargi.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here