Wykrywalność przestępstw w Olsztynku 80%, w Gietrzwałdzie 70%, w Stawigudzie 37,7%. Rozwikłano zagadkę śmierci z przed 20 lat.

1
Podczas odprawy służbowej, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie udział wzięli nie tylko funkcjonariusze ale także zaproszeni przedstawiciele lokalnego samorządu, którzy ramię w ramię z Policją stoją na straży bezpieczeństwa.

Roczna odprawa miała na celu omówienie wyników pracy za ubiegły rok funkcjonariuszy podległych pod Komisariat Policji w Olsztynku do którego należą również Posterunek Policji w Stawigudzie i Gietrzwałdzie.

W uroczystej odprawie udział wzięli: Burmistrz Olsztynka, Wójt Gminy Stawiguda, Wójt Gminy Gietrzwałd, Zastępca Wójta Gminy Stawiguda, Przewodniczący Rady Miasta Olsztynek, Przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd i Stawiguda, Nadleśniczy Nadleśnictw Jagiełek, Olsztynek i Kudypy, Dyrektor MOPS-u w Olsztynku, Dyrektor GOPS-u w Stawigudzie, Prezes ZGK w Olsztynku.

Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, a byli to: Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku a także Komendanci Straży Leśnej Nadleśnictw Jagiełek, Olsztynek i Kudypy. W odprawie służbowej uczestniczył także szef olsztyńskich policjantów insp. Piotr Zabuski.

Przedstawiciele samorządów i służb mundurowych zebrali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie, gdzie po przywitaniu wszystkich gości, Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku kom. Janusz Wirchanowicz rozpoczął odprawę od przedstawienia stanu etatowego jednostki a także podziękował lokalnym samorządom za dotychczasową owocną współpracę.

Komendant KP w Olsztynku swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia działań służby kryminalnej. Przypomniał on, że ogólny teren podległy KP w Olsztynku to obszar 768 km2 a pracujący na tym terenie policjanci dbają nad zapewnieniem bezpieczeństwa blisko 30 tys. mieszkańców.

Podczas omawiania pracy służby kryminalnej, kom. Janusz Wirchanowicz przedstawił liczbę stwierdzonych przestępstw (KP Olsztynek – 266, PP Gietrzwałd – 87, PP Stawiguda 106) oraz procentowy wskaźnik ich wykrywalności. Analiza wykazała, że wykrywalność przestępstw w KP w Olsztynku plasuje się na poziomie 80%, w PP w Gietrzwałdzie jest to 70% a w PP w Stawigudzie wykrywalność ukształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 37,7%. Bezprecedensowym ubiegłorocznym sukcesem olsztyneckiej jednostki jest znaczny spadek kradzieży cudzych rzeczy.

ROZWIKŁANE ZAGADKI 2018 ROKU

Kolejnym etapem było omówienie pracy pionu prewencji. Podobnie jak w roku ubiegłym policjanci odnotowali niewiele ponad 4 tys. interwencji z czego 358 dotyczyło awantur domowych (65 z nich zakończyło się wszczęciem procedury Niebieskiej Karty). Funkcjonariusze w ubiegłym roku ujawnili 1906 wykroczeń z czego 443 interwencje zostały zakończone nałożeniem mandatu karnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku zwrócił szczególną uwagę na internetowe narzędzie w walce o porządek i bezpieczeństwo jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą w 2018 roku wpłynęło 265 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości.

ZABEZPIECZENIA I ORGANIZACJA IMPREZ W 2018 ROKU

 • Orszak Trzech Króli w Olsztynku
 • Dni Olsztynka
 • Dni Pokutne w Gietrzwałdzie
 • Odpust w Gietrzwałdzie
 • Uroczystości odpustowo – dożynkowe w Gietrzwałdzie
 • Zabezpieczenie Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku
 • Festyny Wiejskie
 • Powiatowe Święto Policji

TO SIĘ DZIAŁO – PROFILAKTYKA

 • Bezpieczne ferie
 • Bezpieczeństwo na stoku
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako pieszych (niechronionych) uczestników ruchu drogowego
 • Narkotyki i dopalacze
 • Odpowiedzialność karna – demoralizacja
 • Bezpieczny senior
 • Cyberprzemoc – „hejting”

Na zakończenie, kom. Janusz Wirchanowicz podziękował swoim policjantom za nakład pracy i ogromne zaangażowanie jaki włożyli oni w codziennej służbie w trosce o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców. Następnie głos zabrał szef olsztyńskich policjantów insp. Piotr Zabuski, który nie szczędził słów podziękowania i gratulacji olsztyneckim policjantom za pracę jaką wykonali oni w 2018 roku. Komendant Miejski Policji podziękował również samorządowcom i zaprzyjaźnionym służbom za współpracę w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

rp. Źródło: KMP Olsztyn

1 KOMENTARZ

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj