IV sesja Rady Gminy Świątki. 2019-01-10

0
O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami)

informuję o zwołaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 IV Sesji Rady Gminy Świątki w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Gminy Świątki.
3. Projekt uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2019 – 2034.
4. Projekt uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2019.
5. Projekt uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Świątki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
Rady Gminy Świątki

/-/ Franciszek Płotnikowski

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here