II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Uchwalono rekordowy budżet blisko 185 ml zł.

0
Rekordowo wysoki, bo sięgający po stronie wydatków blisko 185 mln zł, budżet na 2019 rok uchwalili radni podczas ostatniej w bieżącym roku sesji Rady Powiatu w Olsztynie. Dochody mają wynieść 156 mln zł. Po długiej, acz merytorycznej dyskusji, za przyjęciem planu finansowego głosowali wszyscy radni obecni na sali.

Zgodnie z zapowiedziami starosty olsztyńskiego, lokomotywą napędową Powiatu mają być w tej kadencji drogi. Wśród wydatków najwięcej więc środków założono na sprawy związane z utrzymaniem dróg powiatowych, na drugim miejscu znalazła się opieka społeczna i piecza zastępcza, a następnie oświata. – Plan finansowy zakłada realizację inwestycji na poziomie 75,5 mln zł. Z tego na przebudowę i modernizację dróg zostało przeznaczone około 59 mln zł. W planie przyszłorocznych inwestycji znalazły się też m.in. przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Biskupcu, projekt geodezyjny e-mapa 2, e-administracja, program Bezpieczny MOF, a także modernizacja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – mówi starosta olsztyński Andrzej Abako.

Głosowanie nad budżetem zostało poprzedzone uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego. Prognoza wcześniej otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z ambitnym planem Powiatu, konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 33,2 mln zł. Ma on zostać spłacony do 2039 roku. – To jedyny sposób, żeby zrealizować nasze plany inwestycyjne. Budżet jest jednak bezpieczny i powinien nam pozwolić na realizację kolejnych zadań. To bardzo ambitny budżet, ale te inwestycje naprawdę będzie widać na drogach, co z kolei przeniesie się na wzrost bezpieczeństwa – zapewnia starosta.

Podczas sesji nie zabrakło też akcentów świątecznych. W wykonaniu uczennicy Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach, Oliwii Smyk, radni i goście usłyszeli pieśń i melodie tradycyjnych kolęd zaaranżowanych na dwa oboje z towarzyszeniem fortepianu. Wszyscy zgromadzeni na sali sesyjnej zaśpiewali też najstarszą polską kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

W dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbyła się II Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Pporządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2018.
5. Ustalenie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039.
7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2019.
8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Starosty Olsztyńskiego.
9. Ustalenie Staroście Olsztyńskiemu wysokości dodatku za wieloletnią pracę.
10. Delegowanie przedstawicieli Rady Powiatu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wystawiającego delegacje służbowe Przewodniczącemu Rady Powiatu w Olsztynie.
12. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
14. Prace komisji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here