Znamy program wyborczy KWW Samorządni Dobre Miasto z kandydatem na burmistrza Jarosławem Kowalskim.

154
NAJLEPSZY WYBÓR DLA DOBREGO MIASTA I GMINY!
Szanowni Państwo,
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządni Dobre Miasto przedstawia Państwu program działania na najbliższe 5 lat. W naszej grupie znajdą Państwo kandydatów na radnych, którzy od wielu lat są obecni w naszym samorządzie.

Do Państwa wyboru stają przedsiębiorcy z wieloletnim, także międzynarodowym, doświadczeniem i niemałymi sukcesami. Na naszej liście znajdziecie również ekspertów profesjonalnie przygotowanych do pracy w samorządzie. Są wśród nas ludzie młodzi pragnący kontynuować swoje zaangażowanie społeczne z czasów licealnych i studenckich. Dopełnimy wszelkich starań, aby:

• poprawić zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, zatroszczyć się o dostarczanie Mieszkańcom energii cieplnej oraz rozwiązać palący problem śmieci

• zadbać o dobry stan dróg, szczególnie na obszarach wiejskich, które nie mogą stanowić przeszkody w docieraniu Mieszkańców do pracy, szkoły itp.

• poprawić usługi w zakresie służby zdrowia i ratownictwa medycznego poprzez utworzenie w budynku po byłej gazowni punktu krwiodawstwa oraz stanowiska ratownictwa medycznego wspierającego istniejące Pogotowie Ratunkowe. We współpracy ze Starostwem Powiatowym podniesiemy standard usług medycznych w szpitalu

• zbudować trzy ścieżki rowerowe:
1) Dobre Miasto – Kosyń – Smolajny – Pałac Biskupi – Kunik – Dobre Miasto
2) Dobre Miasto – Głotowo – Swobodna – Knopin – Dobre Miasto
3) Cerkiewnik – Swobodna

• zatroszczyć się o rewitalizację naszych zabytków, zwłaszcza zespołu pałacowo-parkowego w Smolajnach, Bazyliki Mniejszej i Kalwarii Warmińskiej, które stanowią o atrakcyjności turystycznej Naszej Gminy

• zrewitalizować dworzec kolejowy

Ponadto, zobowiązujemy, się że:

• udostępnimy dzieciom, młodzieży i dorosłym wszystkie istniejące świetlice, które będziemy utrzymywać ze środków budżetowych

• poprawimy utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie m. in. poprzez wyłączenie Dywit i Jonkowa z zakresu działania komisariatu Policji w Dobrym Mieście oraz modernizację monitoringu

• przystąpimy do programu rządowego „Mieszkanie +” oraz przekażemy nieodpłatnie ziemię pod budownictwo jednorodzinne dla młodych małżeństw

• zbudujemy rodzinny kompleks rekreacyjny złożony z nowoczesnego stadionu oraz zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą. Stworzymy trakt spacerowo-rowerowy łączący ul. Grudziądzką ze Stadionem Miejskim (most nad planowanym zbiornikiem retencyjnym), ul. Cmentarną, ul. Garnizonową i Lasem Miejskim, aby Mieszkańcy mogli bezpiecznie i szybko dojeżdżać do cmentarza, obiektów sportowych i szkół

• będziemy promować Gminę tworząc infrastrukturę turystyczną (pole namiotowe, kemping)

• powołamy Radę Samorządową złożoną z Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli oraz Radę Przedsiębiorców, z którymi będziemy rozwiązywać problemy Gminy

• powołamy Fundację Burmistrza Dobrego Miasta w celu wspierania środowisk wymagających pomocy

• zadbamy o estetykę miasta i uporządkujemy infrastrukturę drogową (znaki, przejścia dla pieszych, chodniki)

• zadbamy, aby Urząd Miasta i Gminy był miejscem przyjaznym dla Mieszkańców

• będziemy wspierać osoby powyżej 70 roku życia poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z obiektów rekreacyjnych i imprez kulturalnych na terenie Gminy

• wprowadzimy znaczące ulgi w biletach rodzinnych na basenie miejskim „Na Fali”

• będziemy promować Gminę jako miejsce, w którym warto inwestować. Przygotujemy jasną i kompleksową ofertę terenów przeznaczonych pod inwestycje

• rozwiążemy problem braku możliwości parkowania w okolicach centrum miasta

• przywrócimy fundusz pożyczkowy, który pozwoli na rewitalizację zabytkowych kamienic

Nasza wspólnota wymaga od nas -przyszłych radnych i burmistrza- uczciwości, zaangażowania, doświadczenia, odpowiedzialności, profesjonalizmu oraz przestrzegania jasnych i klarownych zasad postępowania.

Warto nam zaufać i oddać na nas głos!

Źródło: KWW Samorządni Dobre Miasto

Zobacz wszystkie wydarzenia