Budżet obywatelski Gminy Dobre Miasto na 2019 – zobacz na jakie projekty można już głosować [SONDA]

0
Już czwarty raz mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto będą mogli zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego.
Poprzednie trzy edycje pokazały, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy. Dlatego też, i w tym roku po raz kolejny uruchamiamy procedurę Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozpocznie się 17 września br. i zakończy 5 października 2018 r.

  • Głosować może każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia
  • Karty do głosowania dostępne będą w pokoju nr 4 (sala ślubów) na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
  • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w sali ślubów Urzędu Miejskiego
  • Ważne są tylko karty wydane przez pracownika Urzędu i opatrzone pieczątką Urzędu
  • Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt wybrany spośród wszystkich projektów umieszczonych na karcie do głosowania
  • Głosowanie będzie prowadzone w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00
wtorek – czwartek od godz. 7:30 do 15:30
piątek od godz. 7:00 do 15:00
 
LISTA
POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK – KIEROWANYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
 
Projekt 1:
„Konsorcjum pięciu wsi, wyrównywanie szans, trakty piesze i pieszojezdne w każdej wsi.”
Budowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowościach: Barcikowo, Bzowiec, Międzylesie, Urbanowo oraz schodów w Głotowie.
Szacunkowa wartość projektu: 500 000 zł
 
Projekt 2:
„Kompleks boisk przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Dobre Miasto przy Szkole Podstawowej Nr1”
Na działce nr 273 obręb 2 – zostanie doposażony plac zabaw o nowe elementy zabawowo- sprawnościowe oraz urządzenia fitness. Zostanie również wybudowana nowa nawierzchnia istniejącego boiska, tj. zostanie zdjęta istniejąca warstwa humusu, zostanie uzupełniona i dokonana korekta istniejącej podbudowy oraz wykonana nawierzchnia z krótkiej trawy syntetycznej zasypana piaskiem kwarcowym, wraz z wyznaczeniem linii boisk do piłki nożnej i koszykówki, dokonany zostanie zakup nowych bramek z siatką i koszy do gry w koszykówkę.
Na działce nr 275/19 obręb nr 2 – zostaną utworzone dwa boiska do gry w siatkówkę płazową poprzez: usunięcie nawierzchni trawiastej, wykonanie korytowania pod piasek, wyłożenie terenu geowłókniną filtracyjną, wysypanie pasku płukanego, wyposażenie boisk w sprzęt do siatkówki plażowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, ogrodzenie obiektu.
Szacunkowa wartość projektu: 449 429 zł
 
 
Projekt 3:
„Dobre Miasto – bezpieczne miasto – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto poprzez zakup sprzętu ratowniczego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia”
W ramach składanego projektu planowane jest zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca u dzieci lub osób dorosłych oraz jednego mobilnego zestawu reanimacyjnego – ambulansu z wyposażeniem. Automatyczne defibrylatory zostałyby zamontowane w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta oraz gminy Dobre Miasto m.in „Basen Na Fali”, Urząd Miejski, plaża nad jeziorem Limajno, Centrum Kulturalno Biblioteczne, Stadion OSIR, ul. Sowińskiego/ul. Kościuszki, ul. Grudziądzka, oraz w miejscowościach Wichrowo, Piotraszewo i Urbanowo . Mobilny zestaw reanimacyjny stanowiłby uzupełnienie do całości projektu. Zasadniczymi elementami tego zestawu jest Ambulans wyposażony w zestaw reanimacyjny i sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający szybkie dotarcie do poszkodowanego, oraz podjęcie działań ratowniczych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. W ramach projektu planowana jest szeroka kampania informacyjna oraz cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców miasta i gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz użycia zakupionego i udostępnionego w miejscach publicznych sprzętu.
Szacunkowa wartość projektu: 500 000 zł
 
Projekt 4:
„Lepsza szkoła dla naszych uczniów czyli poprawa jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście poprzez doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.”
W ramach poprawy warunków kształcenia planuje się zakup monitorów interaktywnych, szafek szkolnych na podręczniki, strój sportowy i odzież wierzchnią, stolików i krzeseł do stołówki szkolnej oraz regałów na podręczniki dla klas I-III.
Szacunkowa wartość projektu: 99 510 zł
 

Listę sporządził: Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – Magdalena Iwanek – Sekretarz Gminy.


Zapraszamy do udziału w naszej sondzie. Przypominamy, że sonda na naszej stronie nie ma wpływu na „wygraną” projektu. Tylko głosy oddane osobiście w urzędzie miasta będą liczone przy wyborze projektu.
 

Na jaki projekt budżetu obywatelskiego oddasz swój głos w urządzie miasta

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
 

SŁOWO O BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez:

  • zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, należących do kompetencji Gminy,
  • głosowanie na projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy w drodze głosowania, wskazują projekt lub projekty do realizacji przez Gminę.
NA CO MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT ?
Twój pomysł może dotyczyć inwestycji albo zadań o charakterze nie inwestycyjnym. Pomimo, iż w roku ubiegłym mieszkańcy nie zdecydowali się na zgłaszanie tzw. projektów „miękkich”, pozostawiliśmy taką możliwość. Projekty mogą dotyczyć wszelkich działań, które nie są inwestycjami. W tym roku będzie można również składać wspólne projekty inwestycyjne – realizowane jednocześnie w kilku sołectwach, czy osiedlach. Polega to na tym, że jeden projekt może obejmować inwestycją kilka miejsc na terenie gminy, czyli być zlokalizowany w kliku wsiach, czy osiedlach w mieście.  Warunkiem jest, aby inwestycja była tego samego rodzaju, czyli służyła tym samym celom, np.: projekt dotyczący kilku obiektów rekreacyjnych; projekt dotyczący kilku obiektów sportowych; projekt dotyczący kilku dróg, czy kilku chodników.  WAŻNE! Zasada składania takiego projektu jest jednakowa dla wszystkich zgłaszanych projektów tzn.: formularz zgłoszeniowy składa jeden wnioskodawca i załącza listę poparcia projektu z co najmniej pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców gminy.Każdy zgłoszony projekt musi należeć do zadań własnych gminy oraz być realizowany na terenach będących jej wyłączną własnością. Zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w całości w ciągu jednego roku kalendarzowego, tj. w 2019 roku.
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT ?
Każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia może zgłosić jeden projekt pod warunkiem, że uzyska poparcie projektu przez co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców gminy.

Źródło: UM Dobre Miasto

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here