Chcesz dołączyć do debaty na najbliższej sesji Rady Miejskie w Dobrym Mieście? Wypełnij formularz.

4

K O M U N I K A T

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobre Miasto za 2018 rok.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Dobre Miasto za 2018 r.
zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest
złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób,
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa
się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dobre
Miasto za rok 2018 odbędzie się 27 czerwca 2019 r., w związku z tym
zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa),
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ( I piętro pok. nr 12).

Jednocześnie informuję, że Raport o stanie Gminy Dobre Miasto
za 2018 rok oraz formularz zgłoszenia do debaty wraz z wykazem osób
popierających udział mieszkańca w debacie, znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko

Źródło: UM Dobre Miasto

Informuję, że XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 27 czerwca 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala narad).
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Łańko.

Zobacz wszystkie wydarzenia

4 KOMENTARZE

  1. Prawo do krytyki masz i możesz je realizować w stosunku do osób publicznych. Nikt Ci nie broni. Nie masz odwagi oficjalnie, jest forum.
    Musisz się jednak nauczyć, że interesy osób prywatnych są znacznie bardziej chronione.
    Musisz też zacząć rozumieć, co to naprawdę jest obiektywizm i szacunek do wolności słowa, a wówczas pojmiesz, że demokracja nie ma tu nic do rzeczy. Prawa trzeba przestrzegać w każdym systemie.

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here