Tadeusz Sawczuk ponownie wybrany na Sołtysa sołectwa Smolajny.

0

W dniu 26 marca 2019 roku w Smolajnach odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Smolajny został wybrany ponownie Tadeusz Sawczuk. Podczas zebrania mieszkańcy Smolajn mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.

Zobacz wszystkie wydarzenia