Ryszard Łańko ponownie wybrany na Sołtysa sołectwa Urbanowo.

0

W dniu 26 marca 2019 roku w Urbanowie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Urbanowo został wybrany ponownie Ryszard Łańko. Podczas zebrania mieszkańcy Urbanowa mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.

Zobacz wszystkie wydarzenia