Krystyna Łowczyk ponownie wybrana na Sołtysa sołectwa Nowa Wieś Mała.

41

W dniu 18 marca 2019 roku w Nowej Wsi Małej odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Ponownie na Sołtysa wybrano Krystynę Łowczyk. Podczas zebrania mieszkańcy Nowej Wsi Małej mieli okazję omówić najważniejsze problemy związane z wioską.

 

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia