I sesja Rady Gminy w Purdzie. 2018-11-23

0
W piątek, 23 listopada 2018 r., odbyła się I sesja Rady Gminy w Purdzie kadencji 2018-2023.

Sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy prowadziła radna senior Genowefa Brach. Podczas obrad przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Iwona Zawadzka wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi Gminy, zaświadczenia o wyborze na 5-letnią kadencję.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy, którym ponownie została Jolanta Wilga. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrano Bożenę Ślubowską. Następnie radni powołali komisje Rady Gminy w Purdzie, tj.: Komisję rewizyjną, Komisję budżetu, Komisję skarg, wniosków i petycji oraz Komisję polityki społecznej i rodziny.

Podczas obrad I sesji Rady Gminy w Purdzie, Teresa Chrostowska Wójt Gminy Purda złożyła uroczyste ślubowanie.
Źródło: UG Purda

Komisarz Wyborczy w Olsztynie zwołał I sesje Rady Gminy Purda na 23.11.2018 r. godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie 12 B.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie przez radnego seniora I sesji Rady Gminy Purda.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Purda.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Purda.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Purda.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
Mariusz Paweł Stachowiak

Zobacz wszystkie wydarzenia