Powiat olsztyński przeznaczył po 100tys zł na budowę ścieżki rowerowej do Swobodna oraz utwardzenie drogi do Kłódki

reklama

Dodatkowe środki przeznaczone na przebudowę i remonty dróg trafią do 12 gmin powiatu olsztyńskiego. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olsztynie. – Chodzi o projekt „200 tysięcy zł na gminę”. Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania wskazane przez radnych w porozumieniu w samorządami lokalnymi. Część owych zadań to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach, a są to modernizacje dróg oraz budowa tras pieszych i rowerowych – mówi starosta Małgorzata Chyziak.

Zadania do realizacji:

I. GMINA BARCZEWO
„Remont drogi powiatowej 1462 N od km 10+875 do km 11+220 w miejscowości Leszno” – 200 tys. zł. Gmina Barczewo dodatkowo przekazuje 100 tys. zł

II. GMINA BISKUPIEC
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1454 N w miejscowości Węgój od km 4+294 do km 5+423”. 200 tys. zł z budżetu Powiatu stanowi brakującą kwotę w realizacji inwestycji. Gmina Biskupiec dodatkowo przeznacza na ten cel 423,8 tys. zł

III. GMINA DOBRE MIASTO
„Rozbudowa drogi powiatowej 1447 N – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna” – 100 tys. zł oraz „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1428N (od DK 51 w kierunku miejscowości Kłódka)” – 100 tys. zł. Powiat przekazuje środki oraz powierza gminie realizację tych inwestycji.

IV. GMINA DYWITY
„Remont drogi powiatowej nr 1501N od km 0+575 do km 4+040 Dywity- Brąswałd- Barkweda- Bukwałd poprzez wykonanie nakładki” – 200 tys. zł. Gmina Dywity przeznacza na ten cel taką samą kwotę.

V. GMINA GIETRZWAŁD
„Remont drogi powiatowej nr 1425N od km 1+615 do km 5+815 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej” – 200 000,00 zł

VI. GMINA JONKOWO
„Remont drogi powiatowej nr 1203N od miejscowości Nowe Kawkowo do miejscowości Jonkowo poprzez wyrównanie i utwardzenie pobocza” – 200 000,00 zł

VII. GMINA JEZIORANY
„Remont drogi powiatowej nr 1505N poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Modliny” – 200 000,00 zł

VIII. GMINA KOLNO
„Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1495 N w miejscowości Bęsia” oraz „Remont chodników drogi powiatowej 1436 N i 1493 N w miejscowości Kruzy” – 200 000,00 zł. Powiat powierza tę inwestycję gminie do realizacji.

IX. GMINA OLSZTYNEK
„Remont drogi powiatowej 1260 N poprzez utwardzenie pobocza od miejscowości Królikowo do miejscowości Lichtajny – II etap” oraz „Remont drogi powiatowej 1526 N poprzez remont istniejącego chodnika w miejscowości Waplewo” – 200 000,00 zł

X. GMINA PURDA
Remont pobocza (uzupełnienie zaniżeń) drogi powiatowej 1468 N od miejscowości Nowa Wieś do DK 53” – 200 000,00 zł

XI. GMINA STAWIGUDA
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N w miejscowości Gągławki” – 200 000,00 zł

XII. GMINA ŚWIĄTKI
„Utwardzenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki” – 200 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana przez gminę.

Zobacz wszystkie wydarzenia