Na kogo zagłosujesz w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r. [sonda]

74
Znamy już wszystkie „dobromiejskie” komitety wyborcze które zarejestrowały się w Państwowej Komisji Wyborczej
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY HARAŃ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BEATY HARAŃ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Gdańska 7 / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Natalia Gierwiatowska
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BLIŻEJ LUDZI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Urbanowo 11, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Małgorzata Krystyna Łańko
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN NAKONIECZNY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BOGDAN NAKONIECZNY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Głotowo 37, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Bogdan Jan Nakonieczny
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARD SYMONOWICZ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW EDWARD SYMONOWICZ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Nowa Wieś Mała 60, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Edward Symonowicz
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Garnizonowa 9c / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Eliza Anna Jędrzejewska
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NASZA GMINA
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Łużycka 8 / 3, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Kazimierz Krzysztof Jasiński
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Garnizonowa 5, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Jerzy Pakisz
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grunwaldzka 31, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Emilia Michalkiewicz
Pełnomocnik finansowy

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIOLETTY NOWAK
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW WIOLETTY NOWAK
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grudziądzka 12 / 29, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Józef Grygianiec
Pełnomocnik finansowy

 

  • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
   podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

  • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
   zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 

  • do dnia 6 września 2018 r.
   zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

  • do dnia 11 września 2018 r.
   powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 

  • do dnia 17 września 2018 r.
   utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

 

  • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
   zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

 

  • do dnia 21 września 2018 r.
   podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

 

  • do dnia 21 września 2018 r.
   zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

  • do dnia 26 września 2018 r.
   przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 

  • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
   zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

  • do dnia 28 września 2018 r.
   przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 

  • do dnia 1 października 2018 r.
   przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

 

  • do dnia 1 października 2018 r.
   powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

 

  • do dnia 1 października 2018 r.
   sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 

  • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 

  • do dnia 8 października 2018 r.
   rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 

  • do dnia 8 października 2018 r.
   zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

 

  • do dnia 12 października 2018 r.
   składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

  • do dnia 16 października 2018 r.
   składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 

  • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
   zakończenie kampanii wyborczej

 

 • w dniu 20 października 2018 r.
  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
  głosowanie

   Zapraszamy do udziału w nieoficjalnej sondzie kandydatów na burmistrza Dobrego Miasta startujących w wyborach w 2018r.

  Na kogo oddasz swój głos w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r.?

  Zobacz wyniki

  Loading ... Loading ...

   

Zobacz wszystkie wydarzenia

74 KOMENTARZE

 1. PSL się podzielił się na frakcje i wystawia dwoje kandydatów: Harań i Rucińskiego.
  SLD wystawia Łańkę-oną do powiatu a Łańkę-onego na burmistrza. Druga frakcja SLD poprze Stękowskiego.
  PO zmądrzało i wycofało Jasińskiego do powiatu, chociaż to nic nie kodomitom nie pomoże.
  Wniosek – w drugiej turze są Kowalski i Borowik. Czego im i nam życzę.

  • Były alkoholik, obecnie prawie święty wiecznie modlący Jarosław najgorszy z kandydatów. Drugi wiecznie wrzeszczący, od kilkunastu lat sztucznie rozkręcający afery, nic nierobiący od kilku kadencji radny. Beznadziejność. Mam nadzieję, że ani jeden ani drugi Jaruś nie zostanie burmistrzem.

   • Każdy ma prawo powstać z dna i dobrze, że to się udało radnemu Borowikowi. Źle natomiast, że osoba przez 6 lat wspierająca lokalny układ czerwono-zielonej burżuazji podszywa się dziś pod ideały PiS i udaje kogoś innego niż jest

    • Każdy ma prawo do zmiany poglądów.
     Kiedyś pluł jadem na Staśka, ale jeszcze wtedy nie wiedział, że Stasiek kiedyś wyciągnie doń dłoń.
     Jak Stanisław się uśmiechnął to czar spłynął na Jarka niczym duch święty na odpuście w Gietrzwałdzie.
     Jak się solidarnoszczakowi miejsce zrobiło w PiS, to Stanisław zrobił się jakiś taki zielono-czort wie jaki. Nie uchodzi ze Stanisławem trzymać.
     Jak kiedyś pis pojedzie w pis du, to może Stasiek okaże się znowu interesujący.

    • Wielkim sukcesem życiowym Pana Borowika jest odcięcie się od nałogu i stworzenie bardzo dobrej rodziny. To jest naprawdę dowód na to, że chcieć to móc i za to należ się szacunek. Czerwono-zielona burżuazja to komuś najwidoczniej w głowie się zalęgła. Ideały PiS – Zabrać wszystko wszystkim i dać sobie i swoim znajomym? Borowik nie nadaje się nawet na radnego więc dalsze komentarze są zbędne. Jest „produktem” partyjnym ulepionym na cześć i chwałę przywódcy narodu. Dla miasta jako jego ewentualny burmistrz jest osobą niebezpieczną. Wykona wszystkie polecenia zwierzchników partyjnych.

  • Nie zielono-czerwoni won, tylko żerujący na społecznej kasie won.
   Ani Kowalski, ani tym bardziej Borowik nie zrobią z nimi porządku. Kowalski chce, ale nie umie. Borowik bojaźliwy i bezradny. Z różańcem nie powalczy. Może Łańko albo Strękowski da radę?

  • Dzień dobry Panu/Pani. Przykro czytać komentarzy pisanych z pogardą na drugiego człowieka, który chce w tej gminie coś robić dobrego. Tu się urodziłem i większość swojego życia spędziłem pracując, jednocześnie pełniąc służbę (36 lat) w zakładach komunalnych Dobrego Miasta. Żeby dobrze pełnić tę służbę przez wiele lat uzupełniałem, za własne środki wiedzę potrzebną by zgodnie z wykształceniem ją realizować. Ukończyłem studia mgr z zakresu administracji samorządowej, studia inż. z zakresu ochrony środowiska, podyplomowe studia z kształtowania i ochrony środowiska, podyplomowe studia z bezpieczeństwa i ochrony pracy. Przez wiele lat prowadziłem też prywatnie działalność szkoleniową. Dlatego też zdobyłem uprawnienia do nauki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nigdy nie przyszło mi namyśl by komuś, kto inaczej myśli aniżeli Ja, jest innego wyznania czy innej wiary, czy należy do jakiejś organizacji czy partii politycznej powiedzieć, czy też napisać z ukrycia do kogoś: „won”. Chociaż, w obecnej chwili co niektórym „notablom miejskim” takie słowo należało by się powiedzieć, ale uważam że coś takiego z moich usta wyjść nie powinno. Mam swój honor i godność osobistą, a nade wszystko znam swoje miejsce w szeregu. Czas zrobi swoje i pewni ludzie, którzy jak hieny cmentarne żerują i dorabiają się na majątku Naszej Gminy poniosą odpowiednio konsekwencje do popełnionych czynów. I tu też szanowny Panie/Pani takim osobom nie powiem „won” bo tak nie wypada z czysto ludzkiej przyzwoitości. To nie MY, mieszkańcy Naszej Gminy powinniśmy ferować wyroki kto z Nami ma mieszkać, a kto nie! Taki styl traktowania kogokolwiek rodzi nienawiść i pogardę do drugiego człowieka. Piszę do Pana/Pani z imienia i nazwiska, bowiem wszyscy tu piszący nie są anonimowi. Poza tym, tak jak Pan/Pani pisze będę wybierany w wyborach samorządowych na Burmistrza Dobrego Miasta i proszę, jeżeli już to konstruktywną krytykę, której osobiście się spodziewam i na którą jestem przygotowany. Zapewniam też Pana/Panią, że nie zamierzam czmychać po kryjomu z Gminy Dobrego Miasta i do sugestii „won” z Mojego Rodzinnego Miasta jakim jest Dobre Miasto, nie dam satysfakcji i się nie dostosuję!!!!!! NIE!! Pozdrawiam Pana/Panią.

   • No i słusznie tliła się we mnie – i nie tylko we mnie – nadzieja, że pojawi się jakaś sensowna alternatywa. Jest szansa na prawdziwą zmianę na lepsze w Naszej Gminie.

   • Będę Pana pilnie obserwować Pana poczynania polityczne. Czekam na Pana program. Już dziś jednak widać, że Pan, P. Strękowski, posiada nie tylko odpowiednie na stanowisko burmistrzowskie wykształcenie i doświadczenie. Widzę, że konkretny i odważny z Pana człowiek.

   • Witaj Krzysztofie. Twoja kandydatura jest interesująca propozycją ale nie liczyłbym na wiele. Niestety przez wiele lat utrwalałeś ten system… Pozdrawiam i życzę dobrego wyniku

     • Profil na Facebooku mówi że Pan Krzysztof to Dumny dziadek Wędkarz. Czy taka odpowiedź jest dla Ciebie wyczerpująca Szanowny Użytkowniku Mieszczański?

     • Co zrobił Ruciński to nie wiem. Ale trzeba wierzyć na słowo pani Danucie G. która na fejsie pisze, że pan Wojtek to prawy mąż, cudowny ojciec i dziadek. Widać, że pani G. mocno w temacie 😛 Co do Pana Borowika to odnoszę wrażenie, że to człowiek, który w myślach zadaje sobie ciągle pytanie: ” co ja robię tu, uuu” (nawet powyższe zdjęcie oddaje doskonale mój pogląd). Pan JK nakierował nijaką Izabelę R. na dobrą drogę w życiu – czyli taki drogowskaz ludzi błądzących i zagubionych. I to by było na tyle.

 2. Z jakiej frakcji jest Borowik? Przecież startował w 2014 od zielono-czerwonego Trzaskowskiego. Hahahahahahahaha!

  • Jarek Borowik nie jest wybredny i najprawdopodobniej ma też problem z rozróżnianiem kolorów.
   Nasz wielki solidarnościowiec, obrońca uciśnionych pracowników ZZOZ ma kolejną wielką rolę do odegrania.
   Odkąd przestał oficjalnie podlizywać się Burmistrzowi, jest wiernym przedstawicielem partii.
   Partia rządzi, partia radzi, grzyb już nigdy jej nie zdradzi.

   …no chyba że oddadzą władze, wtedy to ja nic nie poradzę 🙂

 3. Jeżeli ktoś interesuje się kandydatami na Burmistrza to wie, że Pan Wojtek nie kandyduje z komitetu PSL. Mało tego, on nie należał i nie należy do PSL. Fakt kandydowania kiedyś z listy PSL nie oznacza, że jest człowiekiem PSL. W tych wyborach kandyduje z komitetu dobromiejskiego. Pisanie o nim „zależny od PSL” to bzdura. O Jarosławie kowalskim można napisać, że jest powiązany z Gazetą Polską, czasopismem PiSu. Jarosław Borowik jest całkowicie zależny od PiS.

  • Ruciński został radnym powiatowym z listy PSL w wyborach z cudem nad urną. Ruciński startował do sejmu z listy PSL. Ruciński nie jest związany z PSL… logiki nie widzę. Spójrz na fejsa Pasławskiej. Znajdziesz tam przynajmniej dwa zdjęcia z obrad zarządu powiatowego PSL, na których jest Pasławska, Kuptel i Ruciński.

  • P. Ruciński nie kandyduje z PSL, bo PSL nie jest w stanie wystawić 8 kandydatów na radnych pod swoim szyldem. Zgłoszą chyba tylko jednego Zygiela. Resztę ukryją – głównie u Haraniowej.

 4. Panie Jarosławie krytykowałem niektóre z Pańskich wypowiedzi z sesji Rady, mimo to gdy cofnę się pamięcią wstecz to w głębi wiem że chce Pan dobrze dla tego Miasta. Zagłosuję na Pana w tych wyborach i będę namawiał innych do tego samego, to będzie kredyt zaufania dla Pana. Proszę tylko nie zmarnować tego.
  Pozdrawiam

   • Nie manipuluj !! Chcesz głosowac na Kowala to sobie glosuj.Nikt ci nie broni ! Na szczęscie tym razem mamy większy wybór . Nie tak jak poprzednio że tylko Trzask i Kowal. Teraz nie tylko zła zmiana ,Haraniowa, co pogardza ludźmi , krzykwcz Kowal czy Ruciński akcja katolicka.
    Jest Łańko i Strękowski.

    • Lanko? A kto to do licha jest? Przepraszam, dziękuje. Strekowski? Mrożonki mieli dobre, o ile to o to chodzi. Również dziękuje! Ha ha !

     • Dzień dobry Panu. Nie, nie o to chodzi – działalnością gastronomiczną zajmował się mój brat ze swoją żoną. Moja działalność zawodowa koncentrowała się wokół służb komunalnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Byłem także radnym, ukończyłem z myślą o tej sferze administrację samorządową. Pozdrawiam.

   • Żeby mówić, że ktoś jest jedynym poważnym kandydatem, trzeba najpierw zacząć od tego, czy Jarosław w ogóle jest poważny.

 5. a ja uwielbiam mojego burmistrza i jego przeplacone inwestycje „za 5 12” – ciemnogrod kupuje. Jest wszystko dobrze, prosze sie nikogo nie czepiac!!

 6. Nie myślałem, że to kiedyś powiem.
  Najlepszym kandydatem z tego grona jest Jarosław Kowalski.
  Szczery, uczciwy i nie zawładnięty poprawnością polityczną.

 7. Oj mamy tych tegorocznych kandydatów mamy. Jeden z nich już ogłasza po mieście że będzie burmistrzem i to.. po pierwszej turze. Ponoć i na radnych ma tylko szlachtę. Myślę że miasto ma oczy i uszy i potrafi samodzielnie myśleć. Najważniejsze to nie słuchać podpowiadaczy i mieć rozum. Bo możemy wszyscy obejrzeć się po balu gdy będzie za późno na powtórkę. W wyborach nie ma miejsca na chybił trafił jak w lotto.

 8. A ja uważam, ze Pan Borowik jako jedyny kandydat nie zieje nienawiścią do pozostałych, nigdy nie widziałam, żeby kogoś obraził, czy napietnowal. Potrafi zgodnie wdpolpracowac z innymi (choć Ci nienawistni nazywają to zaraz ukladem z kims! – chore ! ) , jest po prostu dobrym czlowiekiem. Nie modne to dzisiaj, prawda? Ech, Wy, w większości niby przykładni katolicy, a tak naprawdę to faryzeusze pełni nienawisci, zazrosci, jadu, zaklamania….

  • Do Ech
   Może i ,,jedyny”. Może i ,,dobry”. Ale co z tego? Skoro nawet PiS w niego nie wierzy.
   Wyjaśnisz nam, jak to było, że najpierw miał być kandydatem na burmistrza, potem jednak był kandydatem na radnego powiatu i nagle znowu stał się kandydatem na burmistrza?
   Kto tego ,,jedynego dobrego” tak przestawia z kąta w kąt?
   Jehowi? Muzułmanie? Agnostycy?
   Przestawiają go jego koledzy z PiS, a ten ,,jedyny dobry” idzie tam, gdzie mu każą. Jako bezwzględnie posłuszny każdemu radny zrobi niewiele, ale i na szczęście nie zrobi wiele szkody. Czego nie można być pewnym w sytuacji, kiedy ktoś taki spolegliwy zostałby burmistrzem.

   • Marionetko, gdzie słyszałaś, że p. Borowik miał startować na burmistrza? Komitety stosują różną taktykę informacji i dezinformacji, aby uzyskać najlepszy wynik dla siebie. Taki p. Trzaskowski senior obiecywał, że idzie na emeryturę i kończy z polityką. Tymczasem startuje do powiatu z PSL-u. Z kolei jego syn (Przemek), który na fejsie zawsze powtarzał, że polityką się nie interesuje i nie chciał, aby łączyć go z ojcem, nagle zostaje zgłoszony przez p. Harań jako kandydat na radnego. Ja to rozumiem – komitet chce mieć dobre nazwisko na liście. Ale to nie są marionetki?

    • pacynko, sam Grzyb mówił wszem i wobec. Nie napinaj się. Bo ci pryszczy przyrodnie. Nie zrobisz ty z marionetki męża stanu, bez względu na to jak będziesz pisał posty i ustawiał do zdjęć.

 9. A któż to tak krytykuje panią Beatę a to pana Rucińskiego a to Borowika ? Zastanawiające. A co to inni kandydaci to pierwyj sort?
  Nie róbcie ludziom prania mózgu.
  Myślę że duża większość tego nie czyta a ci co czytają to i tak mają dużo rozsądku. Wiedzą kogo stać na pozycję burmistrza i na pewno nie może to być fircyk tylko człowiek z głową na karku.

  • Po pierwszych zdjęciach już widać jak niektórzy będą dla Nas pracować.
   Jedna to nawet jak na wesele się ubrała. Ramiona odkryte. Miniówka. Wybory do rady chyba z konkursem miss pomyliła.

 10. Nie, lepszy Kowalski co opowiada bajki przez tyle lat i nic z tego nie wynika. Takiego pana radnego to że swiecą szukać;) parodia…. ;D

 11. Do tych, którzy już czują się burmistrzami i starostami

  Cytat:

  ,,Pojechałem do małej miejscowości na spotkanie autorskie. Spotkałem się z młodzieżą, było bardzo miło. Dostałem filiżankę i zbiorek opowiadań jakiegoś młodego autora, który stamtąd się wywodzi. Sam sfinansował sobie to wydanie. Przypomniałem sobie swój pierwszy, śmieszny tomik i nadzieje towarzyszące tej publikacji. Dziś resztki „Złych wybrzeży” zalegają u kumpla na strychu. Dwa egzemplarze swojego czasu podpierały mi szafę. Mniej więcej taki jest pożytek z mojej młodzieńczej pisaniny.

  Na miejsce dojechałem ponieważ mam kierowcę. Pewien fajny facet dowozi mnie do miejsc, gdzie nie dochodzi komunikacja publiczna. Nie mam prawa jazdy, więc radzę sobie w ten sposób. Jestem wysokofunkcjonalnym niedołęgą, zresztą cenię sobie ten aspekt życia ze względu na publicity. Lepiej mieć własnego kierowcę niż własny samochód.

  Przed spotkaniem porozmawiałem z ludźmi, którzy mnie zaprosili i chyba bardzo cieszyli się z tego spotkania. Powiedzieli mi, że zlikwidowano im wszystkie połączenia. Nie dojeżdżają tam autobusy ani pociągi, żaden prywaciarz nie wskoczył do busika. Jeśli ktoś nie ma autka, jest skazany uwięziony. Nie pojedzie do kina, do lekarza, do sklepu, na pogrzeb albo randkę.

  Do tej pory naiwnie sądziłem, że takie miejsca zdarzają się na rubieżach naszego wspaniałego, nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi kraju. Reportaże, teksty interwencyjne, które czytałem dotyczyły wiosek gdzieś w Bieszczadach. Mieścina o której mówię znajduje się w centralnej Polsce, kilkanaście (jakoś tak) kilometrów od autostrady, którą, na Warszawę i Kraków, śmigają sobie Flixbusy i inne takie.

  Pomyślałem sobie, jak trudno wyrwać się z takiej miejscowości: na studia, do dobrej pracy. Jest to oczywiście możliwe, pod warunkiem, że człowiekowi nie podwinie się noga na wejściu, że rodzice nie chleją na umór, że w domu jest jakikolwiek hajs, zaś nie ma choroby. Wystarczy jedna poważna trudność, możliwa do przezwyciężenia choćby w mieście powiatowym i jest po człowieku, po życiu, po nadziei.,

  Nie będę uderzał w tony społeczne ani apelował do tłustych kutasów zawiadujących Polską, bo nie zamierzam się upokarzać. Wiem, że macie mnie w dupie, podobnie jak tę nieszczęsną gminę. Mówię tylko, żebyście się nie dziwili. Nie dziwcie się, skurwysyny, że ludzie, co chwytają po dwa koła na czarno kupują sobie gruchoty na diesla i zatruwają powietrze, którym oddychamy wszyscy, że piją od rana, że biją swoje żony, swoich mężów i swoje dzieci, że wkurwieni napierdalają się pod remizą a potem głosują na każdego, kto mami ich groszem i przywróceniem godności. Tak postępuje człowiek, któremu odebrano wolność. Może też postąpić inaczej.

  Pamiętajcie o Spartakusie, skurwysyny”.

  Autor: Łukasz Orbitowski

  • Kimkolwiek jesteś, moim idolem jesteś 🙂
   Człowiek, który czyta i w dodatku myśli, i jeszcze wygląda na to, że jakowyś kręgosłup ma.
   Ech… rozmarzyłam się.

   A jeśli już posiłkujemy się literaturą na okoliczność opisu rzeczywistości wokół (czytaj: wybory), jakiego żaden z nas, maluczkich, nie dokona, polecam także tekst pióra Wojciecha Młynarskiego. Poniżej link do genialnego wykonania piosenki przez pana Jana Kobuszewskiego.

   „Wy wójta się nie bójta”
   sł. W. Młynarski

   Jak głosi jedna z historycznych bujd,
   Hen w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt.
   Gnębił poddanych, mocną trzymał straż,
   Z rzadka ku ludziom swoją złą obracał twarz.
   Leciały krnąbrne głowy; rach ciach ciach,
   Aż w obejściach wójtowych zapanował blady strach.
   Trwałby ten strach po koniec wójta dni,
   aż osiedlił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
   co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak:

   Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta
   i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy ludzie, wy, se złym strachem głów nie trujta
   i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy, ludzie, wy, raz się w kupę wziąć spróbujta,
   niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu!

   Jak głosi jedna z średniowiecznych bujd,
   na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt.
   Następcą został ten, co wzniecił bunt,
   a gdy już poczuł pod nogami mocny grunt,
   Znowu poleciały Głowy; rach-ciach-ciach,
   i w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach,
   trwałby ten strach po koniec wójta dni,
   aż osiedlił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
   co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak:

   Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta
   i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy ludzie, wy, se złym strachem głów nie trujta
   i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy, ludzie, wy, raz się w kupę wziąć spróbujta,
   niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu!

   Taki z tej bujdy morał można brać, że nie wiadomo,
   kogo bardziej trza się bać, czy tego wójta,
   co na ludzi grzmi, czy tych facetów z całkiem innej wsi…

   https://www.youtube.com/watch?v=yQJ2BAUduLY

 12. Witam chciałem napisać tylko to że COFAM ! wcześniejszą wypowiedź o Radnym Kowalskim. Po wystąpieniu Pana Kowalskiego na ostatniej sesji rady miasta w życiu na nie go nie zagłosuję, człowiek ten powinien mieć stałą opiekę medyczną.

  Panie Łańko nie wiem czy Pan wie ale Urząd Dobrego Miasta posiada własnego prawnika który chyba za coś wypłatę dostaję!. Dlaczego więc znów podatnik ma płacić za Pańskie podejrzenia??? Czy Prawnik Miejski na niczym się nie zna? to za co bierze pieniądze??? dodatkowo jeśli wyjdzie że miał Pan rację to gratuluję dobrego nosa, lecz gdy wyjdzie że się Pan myli to nie chciał bym być na Pana miejscu.
  Pozdrawiam

 13. Pan Rucinski gra bardzo nie fair z sondażem. Widać ze się nudzi haha ! Ponad 150 głosów w 24h? A idź Pan Panie, powodzenia! A może to jednak ręka boska?

 14. Pan Łańko trafnie nazwał swój komitet KWW BLIŻEJ LUDZI, bo ta „bliskość” w rozumieniu kandydata, to kontrolowanie ich ze wszystkiego. Ile zuzyl wody, ile oddał szamba…teraz bedzie liczył ludzi w śmieciach. Tylko czekać aż wejdzie do domu i każe sie rozliczać z ilości snu. Takie praktyki to chyba zostały mu z PGRu. Dziękuje za taka BLISKOŚĆ!!!! Pozdrawiam.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here