LI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 28-12-2017

reklama
LI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  28 grudnia 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

 

               

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,   w ramach pomocy de minimis.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 października 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Dobre Miasto, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2018.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2018.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia