Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski. Wioski kolejny raz pokonały Dobre Miasto.

W III edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt pn.: Konsorcjum wsi: Wyrównywanie Szans – boiska dla wszystkich. Projekt zakłada budowę czterech boisk ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną w Barcikowie, Głotowie, Smolajnach i Urbanowie.W głosowaniu mieszkańców projekt uzyskał 715 głosów i tym samym zajął pierwsze zwycięskie miejsce.
 
W dniu 25.09.2017 r. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Iwanek – Sekretarz Gminy
Członkowie: Joachim Zawacki – Przewodniczący Rady Miejskiej
Weronika Ulewicz – Radna Rady Miejskiej
Anna Salmanowicz – Kierownik Referatu Budżetu i Gospodarki Finansowej
Dariusz Czaplejewicz – pracownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

 

powołana zarządzeniem Nr Og,0050.116.2017.MI Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 lipca 2017 r. działając na podstawie zarządzenia Nr Og.0050.83.2017.MI Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zgłaszania, weryfikacji i wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok dokonała komisyjnego otwarcia urny do głosowania oraz ustalenia wyników głosowania.

 

Po przeliczeniu i zsumowaniu głosów ważnych ustalono, że na wszystkie projekty oddano łącznie 1932 głosy, w tym poszczególne projekty otrzymały następujące liczby głosów:

Lp.

Nazwa i lokalizacja projektu

Liczba oddanych głosów

1

Aktywnie na każdym osiedlu – od juniora do seniora

333

2

Budowa drogi gminnej w Bzowcu

16

3

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

125

4

Konsorcjum wsi: Wyrównywanie Szans – boiska dla wszystkich

(Barcikowo, Głotowo, Smolajny, Urbanowo)

715

5

Przebudowa drogi od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Kolejowej – wzdłuż garaży

299

6

Dobromiejski kompleks sportowo–rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

154

7

Remont drogi gminnej Nr 160005N Nowa Wieś Mała – Głotowo

23

8

Plac rekreacyjno-sportowy z siłownią zewnętrzną i placem zabaw w miejscowościach: Cerkiewnik, Międzylesie, Orzechowo i Podleśna

200

9

Utworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i na Osiedlu Przysiołek Dolny

67

Biorąc pod uwagę oddane liczby głosów Komisja stwierdza, że do realizacji w 2018 roku zostaje przyjęty jeden projekt pn.: Konsorcjum wsi: Wyrównywanie Szans – boiska dla wszystkich (Barcikowo, Głotowo, Smolajny, Urbanowo), który uzyskał 715 głosów. Szacunkowa wartość projektu wynosi 499 380 zł.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego: Magdalena Iwanek

.
Zobacz wszystkie wydarzenia