Jest porozumienie w sprawie „Klasy mundurowej” w Dobrym Mieście.

0

15 września 2017 roku Komendant Miejski Policji w Olsztynie – insp. Piotr Zabuski i Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście – Pan Andrzej Wonia zawarli nowe porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji innowacji pedagogicznej „Klasa mundurowa”. Dobromiejskie liceum jest trzecią szkołą w powiecie, która przy wsparciu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w roku szkolnym 2017/2018 realizować będzie program nauczania skierowany dla uczniów planujących w przyszłości wstąpić do formacji mundurowych.

 

W miniony piątek (15.09.2017r.) Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, p. Andrzej Wonia, podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji w szkole licealnej innowacji pedagogicznej pn. „Klasa Mundurowa. Praca Policji. Praca w Wojsku i Straży Pożarnej”. W programie innowacji pedagogicznej poza przedmiotami z ramowego planu nauczania liceum ogólnokształcącego, przewidziane są także zajęcia z zakresu prawoznawstwa, wiedzy o państwie i Policji, zarządzania kryzysowego, udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniu, podczas którego podpisane zostało porozumienie, wzięli udział Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście wraz z opiekunem innowacji pedagogicznej i równocześnie nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa, p. Henrykiem Hornatkiewiczem. Z ramienia Policji wspólnie z Komendantem w spotkaniu uczestniczyła p. Lidia Cynt z Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, która na terenie powiatu koordynuje współpracę z klasami mundurowymi.
Podczas spotkania podsumowana została realizacja założeń ubiegłorocznego porozumienia, a także przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej, w których współuczestniczyli przedstawiciele Policji. Następnie Komendant Miejski Policji w Olsztynie podpisał z Dyrektorem Szkoły nowe porozumienie, w którym zawarte zostały najważniejsze założenia współpracy na rozpoczynający się rok szkolny. Celem planowanych działań jest przede wszystkim pomoc w stworzeniu młodzieży, takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami potrzebnymi w służbach mundurowych. Uczniowie będą mieli możliwość odwiedzania jednostki Policji, by uczestniczyć w organizowanych na jej terenie lekcjach pokazowych oraz będą uczestniczyć w tematycznych lekcjach dydaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dobrym Mieście i Wydziału Prewencji olsztyńskiej Komendy.
W roku szkolnym 2017/2018 porozumienie o współpracy klas mundurowych z olsztyńską Komendą zawarły trzy szkoły – Zespoły Szkół w Dobrym Mieście i Biskupcu oraz Liceum Ogólnokształcące „Feniks” w Olsztynie.

Źródło: KMP Olsztyn

 

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here