XL-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 maja 2017

0
 
Informujemy, że XL-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 maja 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
 
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 25 maja 2017 r.
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 5. Sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobre Miasto na lata 2012-2027”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Orzechowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele  p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego na ulicę Generała Stanisława Maczka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dobrym Mieście.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here