XXXVII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 09-03-2017

0

Informujemy, że w dniu 9 marca 2017 r., tj. czwartek o godz. 14.00 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbyła się XXXVII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady, w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście i wniesienia aportu.
Zamknięcie obrad.

 

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here