XXIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

2

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 29 września 2016 r.

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
   3. Przyjęcie protokołów.
   4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
   5. Interpelacje i zapytania.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
   7. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Dobre Miasto oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 rok.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik – Kolonia.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych nr 1447N i 1428N na terenie Gminy Dobre Miasto.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobre Miasto do roku 2020.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, gmina Dobre Miasto, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie i zbycie akcji tej Spółki.
   14. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
   15. Wolne wnioski.
   16. Zamknięcie obrad.

2 KOMENTARZE

 1. Dla mnie ……i moich znajomych jedynymi konstruktywnymi radnymi jak się ogląda te sesje to pan Łańko, Borek, Wawirowicz no i oczywiście narwaniec Kowalski. Bez tych ludzi aż szkoda myśleć.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here