Przedszkole przy ul. Malczewskiego do likwidacji

109

 

DCIM100GOPRO
DCIM100GOPRO

Budowa nowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na przy ulicy Warszawskiej w Dobrym Mieście, niesie za sobą konieczność modernizacji placówki przy ul. Grudziądzkiej. Jednak Przedszkole Samorządowe Nr. 2 przy ul. Malczewskiego zostanie zlikwidowane.

Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski tak komentuje całą sytuację na portalu społecznościowym:

cyt.: „Wyjaśniam więc, że o likwidacji, bądź utworzeniu nowego przedszkola, czy też żłobka, decyduje Rada Miejska, po ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami. Decyzje takie były już podejmowane w latach 2000 – 2002, a dotyczyły np. likwidacji przedszkoli nr 2 i 3 wraz z likwidacją oddziału żłobkowego. Przypomnę tylko, że w tym czasie nie byłem burmistrzem Dobrego Miasta, nie byłem też radnym Rady Miejskiej. Wracając jednak do tematu, informuję, że moją opinię na temat „przenosin” wyraziłem jednoznacznie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Zdrowia i Spraw Młodzieży w dn. 8 grudnia 2014 roku stwierdzając, że po wybudowaniu nowego przedszkola, przedszkole przy ul. Grudziądzkiej powinno być wyremontowane. W tej sytuacji, przedszkole przy ul. Malczewskiego jest zbędne. Wynika to z prostego rachunku. Po wybudowaniu nowego przedszkola przy ul. Warszawskiej (150 miejsc + 20 miejsc w oddziale żłobkowym), przedszkole przy ul. Grudziądzkiej (typu Ciechanów) winno być poddane rewitalizacji (remontowi)./…/. W wyniku rewitalizacji powinno powstać w tym przedszkolu 150 miejsc. W obu tych przedszkolach byłoby łącznie 300 miejsc, nie licząc oddziału żłobkowego. Obecnie w przedszkolach przy ul. Grudziądzkiej i ul. Malczewskiego jest łącznie 125 + 75 = 200 miejsc. W tej sytuacji to ostatnie przedszkole jest zbędne, tym bardziej, że nie spełnia ono odpowiednich standardów. Pamiętajmy, że istnieją też przedszkola niepubliczne (na dzień dzisiejszy łącznie ok 130 miejsc z możliwością zwiększenia tej liczby), z usług których, z różnych względów, część rodziców będzie chciała w dalszym ciągu korzystać.”

Za jakim projektem budżetu obywatelskiego zagłosujesz?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

o planowanej budowie przedszkola przy ul.Warszawskiej pisaliśmy wcześniej tutaj:
Będzie nowe przedszkole w Dobrym Mieście
Firma z Gdańska zaprojektuje nowe przedszkole w Dobrym Mieście
Znamy szczegóły budowy żłobka w Dobrym Mieście

wszelkie tematy informacje i uwagi którymi chcesz się podzielić wyślij na adres: redakcja@wiadomosciwarminskie.pl  lub skorzystaj z formularza

Zobacz wszystkie wydarzenia